Rozděl a panuj je programovací metoda. Často se označuje latinsky „Divide et Empera“ nebo anglicky „Divide and Conquer“. Vychází z toho, že umíme zadaný problém rozložit na menší podproblémy stejného typu.

Na začátku rozdělíme práci a určíme, které podproblémy je potřeba vyřešit. Tyto podproblémy si necháme vyřešit rekurzivně. Složením jejich řešení dostaneme řešení původního problému. Algoritmus se volá rekurzivně tak dlouho, dokud se nedostane k problémům konstantní velikosti, které už umí hravě vyřešit.

Vysvětlíme si to ještě jednou na pohádce o tom, jak si římský císař hraje na popelku. Inu i římskému císaři se někdy stane, že mu v sýpkách smíchají čočku a hrách. Jak to roztřídit? Císař přeci nemůže dělat takovou práci sám, má na to lidi. A tak si zavolá vojáky a nechá směs čočky a hrachu rozdělit na tři zhruba stejně velké hromádky. Potom zavolá své generály, každému přiřadí jednu hromádku a nechá je oddělit čočku od hrachu. Ale i takový generál se nebude dřít sám. Po vzoru císaře, rozdělí svojí hromádku na tři a rozdělí práci mezi své podřízené. Takto projde předávání práce celou hierarchií římské armády, až to skončí u otroků. Každý otrok dostane jednu misku směsi a tu roztřídí. Jeho pán si od všech svých otroků vybere zvlášť čočku a zvlášť hrách a předá je výše. Takto projde slučování hromádek zpátky až k císaři, který, ke své spokojenosti a rozmarnosti, nechá přesunout všechnu čočku zpátky do sýpky a hrách hodí sviním, aby se příště s čočkou nesmíchal.

Použití metody rozděl a panuj si ukážeme v následujících úlohách.