Abychom lépe porozuměli tomu, jak vypadá nejkratší cesta z počátečního vrcholu $s$ do ostatních vrcholů, tak si představme následující realizaci grafu. Místo vrcholů vezmeme kuličky a pokud mezi dvěma vrcholy vede hrana, spojíme odpovídající kuličky provázkem takové délky, kolik je ohodnocení hrany.

Tento graf chytneme za kuličku, která odpovídá počátečnímu vrcholu $s$, a zvedneme ji do výšky. Ostatní kuličky zůstanou viset směrem dolů a to v takových vzdálenostech od $s$, které odpovídají délce nejkratší cesty.

Ke zjištění nejkratší cesty stačí vzít metr a změřit si vzdálenost $s$, $t$.