$\def\znaceni#1#2{

\hbox to 2.2cm{#1\dotfill}{#2}\par } \def\lepsiznaceni#1#2{
\hbox to 0.3\textwidth{#1\dotfill}\parbox[0.7\textwidth]{#2} } $

Matika

\znaceni{$\NN$}{množina přirozených čísel} \znaceni{$\ZZ$}{množina celých čísel} \znaceni{$\RR$}{množina reálných čísel} \znaceni{$\RR_+$}{množina reálných nezáporných čísel}

\znaceni{$[n]$}{množina čísel $\{1$, $2$,\dots, $n\,\}$} \znaceni{\#objektů}{“počet” objektů} \znaceni{$\log n$}{dvojkový logaritmus $n$} \znaceni{$\alpha(n)$}{inverzní Ackermannova funkce pro $n$}

\znaceni{A $\Longleftrightarrow$ B}{ekvivalence obou tvrzení, A platí právě tehdy když B}

\znaceni{$\OO(g)$}{asymptotické $\OO$: $f=\OO(g) \Longleftrightarrow \exists\, c>0\, \forall\, n\geq n_0\,:\,f(n)\leq c\cdot g(n)$ } \znaceni{$\Omega(g)$}{asymptotické $\Omega$: $f=\Omega(g) \Longleftrightarrow \exists\, c>0\, \forall\, n\geq n_0\,:\,f(n)\geq c\cdot g(n)$ } \znaceni{$\Theta(g)$}{asymptotické $\Theta$: $f=\Theta(g) \Longleftrightarrow f=\OO(g) \,\,\&\, f=\Omega(g)$ }

Permutace $\pi$.

Úvod do exponenciál

Úvod do logaritmu + Harmonické číslo

Číslo v pozičních soustavách o základu $a$.

Grafy

\znaceni{$G=(V,E)$}{graf s vrcholy $V$ a hranami $E$} \znaceni{$V$}{vrcholy grafu} \znaceni{$V(G)$}{vrcholy grafu $G$} \znaceni{$V$}{vrcholy grafu} \znaceni{$E(G)$}{hrany grafu $G$}

\znaceni{$n$}{počet vrcholů grafu} \znaceni{$m$}{počet hran grafu}

\znaceni{$H\subseteq G$}{$H$ je podgrafem $G$} \znaceni{$G[w]$}{podgraf grafu $G$ indukovaný množinou vrcholů $W\subset V$}

\znaceni{$\deg v$}{stupeň vrcholu $v$}

\znaceni{$G+e$}{přidání hrany $e$ do grafu $G$} \znaceni{$G-e$}{smazání hrany $e$ z grafu $G$} \znaceni{$G-v$}{smazání vrcholu $v$ z grafu $G$} \znaceni{$G{\tt .}e$}{graf po kontrakci hrany $e$} \znaceni{$G{\tt .}W$}{graf po kontrakci množiny vrcholů $W$}

\znaceni{$uPv$}{jednoznačně určený úsek cesty $P$ mezi vrcholy $u$ a $v$} \znaceni{$uTv$}{jednoznačná cesta ve stromě $T$ mezi vrcholy $u$ a $v$}

\znaceni{$c(e)$}{ohodnocení hrany $e$, cena hrany} \znaceni{$c(E)$}{cena hran $e\in E$, tj. $\sum_{e\in E} c(e)$} \znaceni{$w(v)$}{váha vrcholu $v$} \znaceni{$w(V)$}{váha vrcholů $v\in V$, tj. $\sum_{v\in V} w(v)$}

\znaceni{$C_v$}{komponenta souvislosti obsahující $v$} \znaceni{$\delta(A)$}{řez grafu určený množinou vrcholů $A$}

Algoritmy

\znaceni{$\ARRAY{A}{\cdot}$}{pole $A$ (tečka jako argument zastupuje všechny položky)} \znaceni{$\ARRAY{A}{2..5}$}{podúsek pole $A$ mezi indexy $2$ a $5$ včetně}

Vysvětlení pseudokódu, ve kterém píšeme algoritmy.